domingo, 3 de setembro de 2017

Borboletinha-do-mato (Phylloscartes ventralis) Temminck, 1824.

Serra Tomio
Serra amoado.
Baixo fruteira